URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Informujemy mieszkańców o możliwości przystąpienia do projektu o wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków .

 Realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Możliwe do uzyskania maksymalne dofinansowanie to 63,63% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania.
Szacowany wkład własny mieszkańców wynosiłby 36,37% kosztów kwalifikowanych.

Koszt jednostkowy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z dokumentacją projektową szacuje się na ok. 12 000 - 15 000 zł, w takim przypadku szacunkowy wkład własny mieszkańców wynosiłby ok. 3 500 - 4 500 zł (plus podatek VAT). Całkowity koszt po stronie mieszkańców zostanie wyliczony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i fizycznego wykonania oczyszczalni w terenie. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych wniosek o pozyskanie dofinansowania w imieniu zainteresowanych mieszkańców składa Gmina.

Zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w projekcie należy dokonać poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji do Urzędu Gminy w Przerośli do dnia  7 czerwca 2019 r.
            Deklaracja jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Gminy Przerośl oraz w Urzędzie Gminy, pokój nr 3.

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych