URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

W czwartek (27.06.2019) nastąpił oficjalny odbiór przebudowywanej drogi powiatowej nr 1098B Przerośl – Zusenko – Jemieliste. W oficjalnym odbiorze udział wzięli Wójt Gminy Przerośl Pan Marcin Brzozowski,  Przewodniczący Rady Gminy Przerośl Pan Piotr Dyczewski oraz przedstawiciele Powiatu Suwalskiego: Wicestarosta Suwalski Pan Artur Łuniewski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Marek Dziemian.

Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa obejmowała wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2, poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych o szerokości 5,50 m, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, wykonanie nowej nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przebudowę skrzyżowania z drogą gminną. Mimo, że zakończenie rzeczowe inwestycji planowane było na połowę września, prace udało się zrealizować szybciej. Już od minionego piątku mieszkańcy i użytkownicy drogi mogli korzystać z ulepszonego odcinka.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych