URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

W dniu 25.05.2018 r. Gmina Przerośl reprezentowana przez Wójta Gminy - Sławomira Renkiewicz podpisała umowę z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Stefana Krajewskiego oraz Bogdana Dyjuka - Członków Zarządu Województwa w sprawie dotacji w wysokości 3000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacja została przeznaczona na zakup 3 szt rękawic technicznych, 5 odcinków węży pożarniczych W - 75 oraz 2 sztuk hełmów strażackich.


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych