URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

21 września 2019 roku w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, odbyło się spotkanie poświęcone dofinansowaniu działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  w związku  ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Ustawy z dn. 31.07.2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku. Ustawa nałożyła na jednostki OSP nowe zadania, na realizację  których jednostki otrzymały środki finansowe z budżetu państwa.

Na ręce prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego i suwalskiego (łącznie 107 jednostek) zostały wręczone informacje dotyczące przyznania środków na realizację zadań uwzględnionych we wnioskach. W pierwszej turze składania wniosków kwota dofinansowania na jednostkę OSP wyniosła maksymalnie 5000 zł.

Pieniądze z dofinansowania pozwolą na realizację zadań związanych
z organizowaniem:

– przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie  sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,

– przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

– upowszechniania i wspierania form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

– propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski  żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

OSP z terenu Gminy Przerośl pozyskane pieniądze przeznaczyły głównie na umundurowanie i szkolenia.

W spotkaniu uczestniczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poseł RP Jarosław Zieliński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Zdzisław Czakis, samorządowcy oraz druhowie OSP.


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych