URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

W związku z wnioskiem złożonym do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów oddechowych z butlą kompozytową OSP w Rakówku otrzymała dotację w wysokości 8000 zł. Wniosek został złożony 26 lipca 2019 r. i został sfinansowany ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie art. 38 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i rozdzielanych wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych