URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020, działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

Operacja realizowana jest w ramach Umowy o powierzenie grantu 06/LGR-13/V/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. podpisanej pomiędzy: Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” z siedzibą w Suwałkach przy ul. Wesołej 22 a Gminą Przerośl.

Tytuł operacji:

„Zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez budowę placu zabaw w parku wiejskim w miejscowości Przerośl”.

W ramach przyznanego grantu dostarczono i zamontowano następujące urządzenia:

1.karuzelę tarczową w ilości 1 szt.,

2.ławkę z oparciem metalową w ilości 2 szt.,

3.tablicę regulamin w ilości 1 szt.,

4.kolejkę linową w ilości 1 szt.,

5.zestaw heksagonalny w ilości 1 szt.,

6.huśtawkę dwuosobową w ilości 1 szt.,

7.płotek sztachetowy z furtkami w ilości 96m.

Ogółem wartość wykonanych robót 38 196, 42 zł brutto.

Zrealizowana operacja przyczyniła się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez osiągnięcie 1 z osiemnastu wskaźników założonych do osiągnięcia w LSR, liczby inwestycji zrealizowanych na bazie dziedzictwa obszaru LSR.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych