URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

„Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”

Program Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.


Projekt realizowany przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieci i Młodzieży.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji wśród osób powyżej 25 roku życia zamieszkujących obszar województwa: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego poprzez udzielenie grantów na przeprowadzenie szkoleń z nabycia kompetencji cyfrowych.

Jaka może być wysokość grantu dla Gminy?

Grantobiorca (gmina Przerośl) otrzymała grant w wysokości 149 520 zł.


Otrzymane środki posłużą do przygotowania i realizacji szkoleń dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych. Każde szkolenie dla max. 12 osób odbędzie się w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych zajęć w obszarach zgodnych z potrzebami uczestników (co najmniej jeden moduł szkoleniowy). Częstotliwość prowadzenia zajęć będzie dostosowana do oczekiwań i możliwości uczestników oraz scenariuszy szkoleniowych. Szkolenia będą prowadzone przez instruktorów przeszkolonych przez Operatora.

Zakładana tematyka szkoleń:

  1. Tworzę własną stronę internetową
  2. Rolnik w sieci
  3. Rodzic w Internecie
  4. Mój biznes w sieci
  5. Moje finanse i transakcje w sieci
  6. Kultura w sieci
  7. Działam w mediach społecznościowych

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych