URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

 Witamy na stronie internetowej Gminy Przerośl

Gmina Przerośl stanowi gminę wiejska położoną w województwie podlaskim, powiecie suwalskim. Zamieszkiwana jest przez 2984 osoby i zajmuje 12 384 ha. Jest lokalną wspólnotą samorządową tworzoną przez mieszkańców gminy oraz obejmuje następujące jednostki pomocnicze: Blenda, Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kolonia Przerośl I, Kolonia Przerośl II, Kruszki, Krzywólka, Łanowicze Duże, Łanowicze Małe, Morgi, Olszanka, Pawłówka Nowa, Pawłówka Stara, Prawy Las, Przełomka, Przerośl, Nowa Przerośl, Przystajne, Rakówek, Romanówka, Śmieciuchówka, Wersele, Zarzecze, Zusenko.

AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Dodano dnia: 2019-11-15

WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

„Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”

Dodano dnia: 2019-11-15

Gmina Przerośl realizuje projekt grantowy pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

„Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”

Stypendialny koncert

Dodano dnia: 2019-11-13

Od 1 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli realizowany jest projekt finansowany z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Ludowa i Tradycja” pn. Muzyczne głębiny jez. Hańcza – pieśni Eugenii Zaśkiewicz.

Stypendialny koncert

Informacja dotycząca kontroli rolników przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Dodano dnia: 2019-11-07

W związku z wejściem w życie ustawy "Prawo wodne" oraz Rozporządzenia "Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" przekazujemy pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące kontroli rolników przez Inspekcję Ochrony Środowiska.


Informacja dotycząca kontroli rolników przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Szkolenie chemizacyjne

Dodano dnia: 2019-11-07

Serdecznie zapraszamy

Szkolenie chemizacyjne

Godziny otwarcia hali sportowei i zajęcia Judo

Dodano dnia: 2019-11-05

Serdecznie zapraszamy

Godziny otwarcia hali sportowei i zajęcia Judo
PGELink otwiera się w nowym oknie
EPUAPLink otwiera się w nowym oknie
Cyfrowy Urząd Wrót PodlasiaLink otwiera się w nowym oknie
PolicjaLink otwiera się w nowym oknie
Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaLink otwiera się w nowym oknie
Podlaska Platforma EdukacyjnaLink otwiera się w nowym oknie
System Informacji Przestrzennej EmapaLink otwiera się w nowym oknie
rybactwoLink otwiera się w nowym oknie
CEIDGLink otwiera się w nowym oknie
Link otwiera się w nowym oknie
Zmieniamy PodlaskieLink otwiera się w nowym oknie
Punkt Kontaktowy BiznesLink otwiera się w nowym oknie
Jednolity Plik KontrolnyLink otwiera się w nowym oknie
Krajowa Administracja SkarbowaLink otwiera się w nowym oknie

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych